DidimFirmalar'a Hoş Geldiniz

Meandros Festivali

İlk kez 2008 yılında Büyük Menderes Deltası’ndan 3.000 yıllık ortak geçmişle günümüze tutunan ve uygarlıkların beşiği sayılan eşsiz bir coğrafyayı bir arada yeniden tanımlamak için Didim merkezli olarak başlatılan bir kültürel etkinlik olan Meandros Festivali, bölgenin kaderini ve tarihini belirlemiş ortak heybeden hareketle yöreyi kültürel bir markaya dönüştüme çabası olarak başlamıştır.

Festival, mitolojideki efsaneleriyle ünlü Menderes Nehri'nden Apollon Tapınağı’na, Medusa başından Priene'ye, Milet'ten Güllübahçe'ye kadar uzanan bir mekan ve olgular coğrafyasında Kültür ve Doğa Temalı Bölge Turizmi oluşturma amacı gütmektedir.

Bölgedeki belediyelerin, üniversitelerin, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle ulusal ve uluslararası alanlarda daha güçlü rekabet edebilecek 'bölge markası'nı oluşturmak için yola çıkılmıştır.

Bölgede varolan turizm potansiyelini çeşitlendirmek, süresini uzatabilmek ve aralarında kopukluk yaşayan yörelerin birbirine entegrasyonunu ve koordinasyonunu sağlamaya çalışılmaktadır.

Bu maksatla Meandros Festivali bünyesinde Didim'den Akbük'e, Akyeniköy'den Balat Köy'e, Söke'den Doğanbey'e, Akköy'den Güllübahçe'ye uzanan ve ortak geçmişi, ortak kültürü ve ortak kaderi paylaşmış yerleşimlerin, organik ve kültürel birlikteliğinin öne çıkartılması için Yaz aylarında bölgede çeşitli kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenmektedir.

Meandros Festivallerinde her sene müzik ve dans gösterileri, heykel sempozyumları yapılmakta, kültür ve doğa gezileri düzenlenmekte, halı tasarım atölyeleri faaliyete geçirilmektedir..

Akbük Pina Emlak-İnşaat
Akbük Pina Emlak-İnşaat